بابل،خیابان مدرس،چهارراه فرهنگ ، مجتمع پزشکی جهانیان،طبقه 6 واحد 36